Write your self-vägledare

Jag möter ibland människor som bär på en längtan efter att skriva, men som av olika anledningar inte kommer i gång. Kanske på grund av bristande tro på den egna förmågan. Om du känner igen dig, så hjälper jag dig gärna. Utan prestationskrav tittar vi på hur du kan skapa förutsättningar för skrivande i ditt liv. Vi reflekterar, samtalar och jobbar med enkla skrivövningar som med tiden kan ge plats åt den egna rösten, där minnesbilder kan kläs i ord. På så sätt skapas en ny relation till din historia och ditt skrivande. Jag är certifierad Write your self-vägledare.

Hör gärna av dig så får du veta mer! Mejl: karin@harjegard.se