Våga vara hoppfull

Hej kära läsare! Bland det svåraste är när en människa säger att livet är hopplöst. Eller att situationen är hopplös. Det gör ont i mig, för då anar jag vidden av svärtan och mörkret i den personens liv. Hopplöst. Utan hopp. Utan ljusning. Utan lösning. Utan framtid....