Vi var tio präster i Svenska kyrkan som fick frågan om vi ville bidra med tre griftetal var till en bok som Verbum skulle ge ut. Jag tackade ja och är stolt och glad över förtroendet. Nu finns boken att köpa.

Griftetalsboken tar utgångspunkt i en längtan efter inspiration och stöd i griftetalsskrivandet. Här finns trettio griftetal att läsa och hitta idéer i. Griftetalen är skrivna utifrån fiktiva livsöden och spänner över väntade och plötsliga dödsfall, korta och långa livsberättelser, rasande sorg och stilla tacksamhet, stark tro och vacklande tvivel, stark gemenskap och tyst ensamhet.