”Också inom kyrkan har förövare skyddats, brottsutsatta bestraffats och övergrepp tystats ned. Också inom kyrkan har män uppmuntrats, befordrats och tagit plats på icke-mäns bekostnad. Det är nog nu.”

Uppropet #vardeljus är undertecknat av hittills 1 382 kvinnor i Svenska kyrkan. Kvinnor som vittnar om kränkningar, trakasserier och övergrepp.

Vår ärkebiskop Antje Jackelen kommenterar det så här:

”Dessa berättelser måste få höras. Jag har undertecknat uppropet och jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker.”

Uppropet avslutas med orden:

”Som människor som själva sett makt missbrukas, vill vi ta det här tillfället att säga att vi alla behöver granska oss själva, varandra och vårt samhälle, så att vi inte ytterligare bidrar till en skammens och tystnades kultur. Vi vill sträcka ut våra händer i bön för ett samhälle som behöver bäras av tro, hopp och kärlek.”

Det är Black Friday idag,

och för mig och för många andra får det svarta denna fredag symbolisera att dessa maktstrukturer fortfarande är högst aktuella i vårt samhälle och i vår kyrka.

Jag ber för alla kvinnor och flickor som har drabbats genom historien och i våra dagar. Jag ber att de flickor som växer upp idag ska slippa drabbas, att samhället ska förändras, att samhällsstrukturerna ska förändras. Jag ber att tystnaden och skammen kring detta ska försvinna, att vi ska våga prata öppet och inte skydda förövarna istället för att värna de utsatta.

Jag tänder ljus denna Black Friday och behöver kunna hoppas. #vardeljus.