I Åredalen:

Hotell Åregården

Åre Hemslöjd

ICA Åre

Butiken Vardagsrummet i Duved

I Östersund:

Hübinettes bokhandel

Akademibokhandeln

Butiken Gaupa

På nätet:

www.bokus.com

www.adlibris.com

Eller direkt från mig:

Maila mig, så skickar jag ett signerat exemplar av boken:

gryningsljus@live.se