Att bo i Åre är att bo på en plats på jorden som ständigt förändras. Hus byggs och hus rivs, nya vägar kommer till, företag startas och avslutas, butiker öppnas och stängs igen. Men också gruppen invånare är i ständig förändring. Människor flyttar hit, andra flyttar härifrån, människor är här i några månader eller ett år, och flyttar sedan vidare. 

Det gör att vi som bor och arbetar här pratar stockholmska, göteborgska, skånska, värmländska, härjedalska… Det gör att den klass dottern gick i under hösten ser inte likadan ut nu på våren. Ständig förändring. Ett ständigt flöde.

Risken är stor att en sådan plats på jorden blir ganska historielös. Det är ytterst beklagligt då Åre bär på en mycket spännande historia! Eller snarare många skiftande historier.
Idag drar vi vårt strå till stacken för att bevara Åres historia. Vi bjuder in till en träff i St Olovsgården och kallar helt enkelt träffen för ”Åre förr i tiden”. Vi har uppmanat människor att komma med sina bilder och minnen.
Min egen historia är mycket viktig för mig. Mina förmödrar och förfäder lever starkt inom mig. De har påverkat vem jag är.