I vårt vackra lilla kapell möts vi med jämna mellanrum för att tala om sorgen. Med elden sprakande i öppna spisen och med en kopp kaffe i händerna talar vi om det allra svåraste. Om döden och förlusten, om begravningen, om tomheten och smärtan, om den aldrig sinande kärleken. Det är något gott och mycket viktigt i att få sätta ord på det som känns, och att få dela med andra. Andra som kan ha varit med om något liknande. I sorgen kan människor mötas, i sorgen kan människor få vara hudlösa med varandra, i sorgen blir vi till som människor för varandra.