Nu har jag börjat det där helt nya kapitlet i mitt liv. Det där kapitlet där jag gett mig själv mycket mer tid till att skriva och till mina andra kreativa uttryck. Jag är glad. Jag är stolt att vara där jag är idag. Jag vill leva närvarande och härvarande. Jag vill se lagom mycket bakåt. Minnas och dra lärdomar, men inte fastna i det förflutna. Jag vill också se lagom mycket framåt. Längta, drömma och planera,  men inte fasta i framtiden. Livet är ju här och nu, det kan vi inte komma ifrån. Leva närvarande. Härvarande.