Det är väldigt roligt att bli recenserad när recensionen är som den här. Det är Mona Örjes på Bibliotekstjänst, BTJ, som läst och formulerat sig kring min bok. Här är några stycken ur recensionen:

Du ritar i sanden är en enkel men mycket fint skriven bok där utvalda bibelberättelser gjorts om till korta noveller. Texterna är lättillgängliga där varje avsnitt sträcker sig över ett fåtal ganska små boksidor, typsnittet är lättläst, texten enkel och mycket engagerande. Varje avsnitt avslutas med en utmanande fråga att fundera över. Hur vill du ta vara på ditt liv? Med vem kan du vara den du innerst inne är? Vad tänker du kring att svika och bli sviken? Novellerna är oftast bara en liten del av bibelberättelsen, på gott och ont. Ibland kan det vara svårt att förstå sammanhanget, och ibland är det svårt att veta vem ”jag” i berättelsen är. Men å andra sidan är texten tillräcklig att samtala utifrån, och nyfikenheten väcks – hur står det i bibeln? Bibelställena till varje stycke är noga angivna, vilket gör det lätt att hitta originalberättelsen.