Ikväll tog vi fram dukar och färger och spred ut över matbordet. Sedan skapade vi på temat Vatten. Och det slog mig, som så ofta slår mig, att vi pratar med varandra på ett annat sätt när vi samtidigt skapar med våra händer. Som om själva skapandet frigör tankar och leder oss in i nya samtalsämnen.